Tijdens mijn Masterstudie Contextuele Benadering heb ik in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar de gevolgen en het herstelproces na seksueel misbruik. De focus van het onderzoek ligt op de rol van loyaliteit in het herstelproces van mannen na seksueel misbruik binnen familierelaties. Veel aspecten komen overeen met de ervaringen van vrouwen en tegelijk zijn er specifiek mannelijke aspecten. Wie meer wil lezen kan via het contactformulier het onderzoeksrapport aanvragen.

Dit onderzoek heeft sterk bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling en vaardigheden om het herstelproces van mannen en vrouwen te begeleiden na seksueel misbruik, zowel binnen als buiten familierelaties. Actueel zijn de taboedoorbrekende uitingen via #MeToo. Het stoppen met zwijgen is een grote stap en start voor een proces van herstel. De gevolgen van seksueel misbruik zijn langdurig en ingrijpend. Macht en isolement zijn sterk herkenbare aspecten voor slachtoffers, evenals schuld, schaamte en geheim. Er kunnen problemen ontstaan op het gebied van identiteitsvorming, zelfvertrouwen, het aangaan van (intieme) relaties, seksualiteit, emotieregulatie en lichamelijke klachten. Depressiviteit en eenzaamheid worden vaak als gevolg hiervan ervaren. De traumatische ervaring en schade aan het vertrouwen is een rode draad in het leven van slachtoffers. 

Maar er is hoop! Het stilzwijgen doorbreken en starten met het terugkrijgen van macht en nieuwe verbondenheid, zowel met zichzelf als met anderen is mogelijk. Het verder ontwikkelen van de eigen persoon, nieuwe verbondenheid ervaren, veerkracht ontwikkelen en een weg vinden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij of de eigen context draagt bij aan het vinden van zingeving. 

Graag draag ik bij aan het herstel van slachtoffers van seksueel misbruik en bied hulp aan slachtoffers en de naastbetrokkenen. Wanneer het seksueel misbruik binnen familierelaties heeft plaatsgevonden is er sprake van zowel een individueel trauma als een gezins- of familietrauma en zal ik mij inspannen recht te doen aan alle betrokkenen. Ook als u worstelt met uw eigen onrechtvaardig handelen op het gebied van seksualiteit, kan en wil ik u helpen. 

Naast directe hulpverlening na seksueel misbruik ben ik beschikbaar voor instellingen, scholen en kerkelijke gemeenten voor informatie en groepsbijeenkomsten. 

Praktijk Herstel & Leef heeft een samenwerkingsverband met Praktijk Van Haaften. Collega Cor van Haaften is als vrijgevestigd therapeut actief onder de naam MetCompassie.

Samen verzorgen wij ook informatieavonden. Afwisslend zijn dat avonden over de gevolgen en herstelmogelijkheden na seksueel misbruik binnen familierelaties en avonden specifiek over de gevolgen en herstelmogelijkheden voor mannelijke slachtoffers. Op beide avonden is iedereen die zich betrokken weet vanuit prive relaties of vanuit maatschappelijke functie van harte welkom. 5 november 2021 is er een informatieavond rond seksueel misbruik binnen familierelaties. Er zal gesproken worden over de gevolgen en herstelmogelijkheden en de rol van familieleden. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich opgeven voor een van deze avonden via het contactformulier en door een bijdrage van 10 euro per persoon over te maken op rekening nr. NL 31 INGB 0687 0909 11

12 februari 2022 partnerdag voor vrouwen die leven met een seksueel misbruikte man

Wanneer je partner bent van een man die in zijn jeugd seksueel is misbruikt, heeft dit ook veel impact op je eigen leven.  De gevolgen van seksueel misbruik voor een man zijn langdurig en ingrijpend. Het heeft invloed op zijn ontwikkeling, emoties, intimiteit, seksualiteit, conflictbeheersing en omgaan met grenzen. Als partner merk je daar veel van en kan dit eenzaamheid, verdriet, boosheid en vragen met zich meebrengen.

Dit kun je verwachten:

Kennis en inzichten: wat zijn de gevolgen voor een man, wat merk ik daarvan, hoe komt het dat hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt, waarvan ben ik beroofd, wat gebeurt er bij een man in zijn proces van herstel?

Delen en ontmoeten: je bent niet de enige die dit meemaakt, deze dag is vooral voor het delen van verdriet en ervaringen. Herkennen en erkennen draagt bij aan de veerkracht van vrouwen.

Verdieping: na kennis en ontmoeting je eigen positie opnieuw bepalen. Welke rol kan ik innemen, hoe ga ik goed voor mezelf zorgen, wie mag mij steunen, hoe kan ik grenzen stellen aan het gedrag van mijn partner?

De kosten voor deze dag van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn 100 euro. Wij zorgen voor koffie, thee en een goede lunch, zodat je deze dag ook gewoon lekker verzorgd wordt.

Opgave of contact kan via www.herstelenleef.nl

Henriette van Haaften-van Noort, ervaringsdeskundige partner Annemieke Janssen-Begeer